Choose your language:

Waarom gerecyclede verpakking gebruiken?

Uit een recent onderzoek is gebleken dat 52% van alle Europeanen denkt dat karton de meest milieuvriendelijke verzendverpakking is. Maar is dat ook echt zo? In feite kijken veel mensen alleen naar de natuurlijk ogende esthetiek van de verpakking en vergeten dat we, om een product ecologisch te laten zijn, naar de volledige cyclus ervan moeten kijken, d.w.z. vanaf de aankoop van de grondstoffen tot het afdanken ervan na gebruik.

PAPIER VS PLASTIC:
DE KOOLSTOFMYTHE

Een cruciaal aspect dat van invloed is op de koolstofvoetafdruk van de productie van papier of plastic is de energie die wordt gebruikt voor de winning en verwerking. In 2011 werd in een onderzoeksdocument van de Noord-Ierse Assemblee benadrukt dat “het meer dan vier keer zoveel energie kost om een papieren zak te maken als om een plastic zak te maken“.

Hoewel papier een natuurlijke hulpbron is, verbruikt de productie ervan inderdaad 2,7meer energie en genereert daarbij 1,6 maal meer broeikasgassen dan bij de productie van plastic.  Volgens de papiercalculator van het Environmental Paper Network kost het ongeveer 32 miljoen BTU energie om 1 ton primaire papiervezel te produceren. In het geval van gerecycleerd papier is de hoeveelheid energie kleiner: 22 miljoen BTU voor 1 ton.

Bovendien is voor de productie van papier veel meer water nodig dan voor plastic, ongeveer 17 keer meer. Zelfs een basisstuk A4-pulp papier heeft tijdens zijn productie tot 20 liter water geslikt. In feite is de productie van papier een zeer dorstige aangelegenheid: bomen hebben water nodig, zodra er houtsnippers van zijn gemaakt, worden ze gekookt in een waterig-chemische oplossing, en tenslotte is het bleken eigenlijk het meest water intensieve deel van de productie.

Laten we ook de impact van papier versus plastic tijdens het transport niet vergeten! Papieren zakken zijn zes tot tien keer zwaarder dan lichtgewicht plastic draagtassen en vergen als zodanig meer transport en de daaraan verbonden kosten. Ter vergelijking: er zijn ongeveer 7 vrachtwagens nodig om 2 miljoen papieren zakken te vervoeren, vergeleken met 1 vrachtwagen die nodig is voor dezelfde hoeveelheid plastic zakken. Tenslotte levert het gebruik van papieren zakken vijf keer meer vast afval op dan het gebruik van plastic zakken. Onder het afval dat door de papier- en pulpindustrieën wordt gegenereerd, vinden we niet alleen papier- en verpakkingsafval, maar ook zuiveringsslib, kalkslib, kalkslib, bezinksel, ketel- en ovenas, gaszuiveringsslib, en houtverwerkingsresiduen.

Bronnen:
Report on the State of the Global Paper Industry – Environmental Paper Network (2018)
Comparison of Environmental Impact of Plastic, Paper and Cloth Bags – Northern Ireland Assembly (2011)

MAAK DE KRINGLOOP ROND MET GERECYCLEDE MATERIALEN!

Papieren of plastic verpakkingen, geen van beide is ideaal, want beide verbruiken energie en produceren afval. In deze context is het grootste positieve gebaar dat u kunt maken voor het milieu het verminderen van uw hoeveelheid verpakking door te investeren in hoogwaardige en zeer bestendige verpakkingsoplossingen, EN de voorkeur te geven aan verpakkingen van gerecycled plastic of gerecycled/FSC-gecertificeerd papier!

Gerecycleerde materialen sparen niet alleen de natuurlijke hulpbronnen en de energie die nodig zouden zijn om plastic of papier van de grond af aan te produceren, maar helpen ook om het teveel aan plastic en pulpverpakkingen te beperken, zodat het milieu minder wordt belast.

Belangrijkste voordelen van het kopen van gerecycleerde producten of producten gemaakt van gerecycleerde materialen:

1. Vermindert afval en vervuiling
2. Bespaart ruimte op stortplaatsen
3. Bespaart geld en creëert banen
4. Gebruikt minder energie en minder nieuwe hulpbronnen


Door producten te kopen die van gerecycleerde materialen zijn gemaakt, steunt u ook industrieën en bedrijven die investeren in innovaties op het gebied van recycling en terugwinning, waardoor ze hun afval als nieuwe input in hun productieproces kunnen gebruiken. Dit is wat wij “de recyclingskringloop” noemen.

Bekijk onze
milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen

Klassieke Luchtkussen enveloppen

Co-Ex Filbags

Transparante verzendzakken

Nog vragen?

ONZE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN