Choose your language:

Certyfikaty i wyróżnienia

Systemy produkcji i zarządzania Grupy FILMAR spełniają międzynarodowe standardy, a także otrzymały liczne certyfikaty.
Zostaliśmy również uznani za firmę wiarygodną finansowo, stabilną i odpowiedzialną.

Certyfikaty i nagrody są czymś więcej niż tylko namacalnym potwierdzeniem sprawdzonych możliwości i osiągnięć FILMAR Group.
Dla naszych klientów i partnerów biznesowych są one również konkretną gwarancją
jakości naszych opakowań wysyłkowych i poziomu obsługi klienta.

Za recykling we własnym zakresie oraz rozwój bardziej zrównoważonych procesów produkcyjnych, Grupa FILMAR uzyskała certyfikaty ISO 14001 oraz ISO 9001.

Wszystkie certyfikaty zostały przyznane przez niezależne organizacje będące ekspertami w swojej dziedzinie.

Nasze
Certyfikaty

Certyfikat FSC®

FSC®, czyli Forest Stewardship Council® jest organizacją odpowiedzialną za certyfikację lasów oraz wszelkiego rodzaju wyrobów z drewna i papieru. Postępowanie zgodnie z wytycznymi FSC® pozwala na to, by móc pozyskać drewno nie naruszając przy tym bogactw biologicznych i struktury lasów.

Certyfikaty ISO 9001
i ISO 14001

Certyfikacja standardu zarządzania jakością ISO 9001 daje pewność, że nasza firma spełnia wymogi prawne oraz wymogi klientów.
Certyfikat ten wskazuje na zgodność z międzynarodowymi standardami zarządzania jakością. Norma ISO 14001 zapewnia jasne ramy zarządzania w celu zmniejszenia wpływu na środowisko oraz zapewnienia spełnienia wymogów prawnych i budowania zaufania interesariuszy. Standard zapewnia organizacji systematyczne podejście do planowania, wdrażania i zarządzania systemem zarządzania środowiskowego.

Certyfikat BLUE ANGEL (Blauer Engel)

BLUE ANGEL (niem. Blauer Engel) to najstarsze oznakowanie ekologiczne na świecie, szeroko rozpowszechnione przede wszystkim w Niemczech i pozostałych krajach Europy Zachodniej. Od 1978 roku Blue Angel stanowi wyznacznik dla produktów i usług przyjaznych dla środowiska, wyłanianych przez niezależne jury, według ustalonych i publicznie dostępnych kryteriów. Koncentruje się przede wszystkim na procesie przetwarzania surowców i wytwarzania produktu końcowego pod kątem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko w całym procesie produkcji.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Certyfikat nadawany jest po ocenie wiarygodności i stabilności firmy, przygotowywanej przez analityków firmy certyfikującej. Wystawiany jest na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu International Payment Monitor, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych.

Certyfikat „Partner w działaniach na rzecz klimatu”

Nasza firma ściśle współpracuje z ClimatePartner, agencją konsultingową specjalizującą się w śladach węglowych i strategiach działań na rzecz klimatu. Wspólnie pracujemy nad zmniejszeniem śladu węglowego naszej działalności i oferowaniem naszym klientom nowych ekologicznych rozwiązań opakowaniowych. Jako klient ClimatePartner, FILMAR Group Sp. z.o.o aktywnie angażuje się w ochronę klimatu poprzez następujące działania: obliczanie Korporacyjnego Śladu Węglowego, wdrażanie ochrony klimatu oraz strategii redukcji, obliczanie śladu węglowego produktów opakowaniowych, na życzenie klienta: oferowanie opakowań neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, kompensowanie emisji CO2 firmy
(bez produktów).

PRS Green Label

PRS Green Label to certyfikat przyznawany firmom z europejskiego przemysłu polimerowego, które aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska i uczestniczą w obiegowym systemie kontrolowanego ponownego wykorzystania i współużytkowania palet typu CP, zarządzanym przez PRS od ponad 20 lat.

Nasze
Nagrody

Gepardy Biznesu

Firma Filmar Group Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona w 10. edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Najbardziej Dynamiczna Spółka

Wśród wyróżnionych firm są przedsiębiorstwa oferujące innowacyjne produkty i usługi, a także takie, które inwestują w rozwój i modernizację swojej spółki. Zestawienie obejmuje firmy z różnych branż,
o zróżnicowanych przychodach ze sprzedaży.

Nasze
Patenty

Rejestracja znaku towarowego FILBAG

Rejestracja znaku towarowego FILMAR BUBBLE MAILERS

Rejestracja znaku towarowego FILMAR