O firmie » Certyfikaty

W Filmar Group cenimy certyfikaty, które są namacalnym potwierdzeniem rzeczywistych kompetencji i walorów przedsiębiorstwa oraz jego produktów. Dlatego wspólnie z pracownikami na wszystkich szczeblach zatrudnienia wdrożyliśmy w firmie dobre praktyki działania. Odnosząc się do nich w swojej codziennej pracy stale i konsekwentnie budujemy wizerunek Filmar Group jako przedsiębiorstwa rzetelnego, odpowiedzialnego i przyjaznego klientom.

Odpowiedzialność Filmar Group przejawia się przede wszystkim w dbałości o środowisko naturalne. Dlatego w ramach wprowadzonych w firmie dobrych praktyk ograniczyliśmy do minimum odpadowość produkcji i zweryfikowaliśmy wykorzystywane w procesie produkcyjnym surowce, tak aby po użyciu nasze produkty można było poddawać procesom recyclingowym. Ekologiczność produkcji Filmar Group została potwierdzona stosownym certyfikatem.

Najlepszym, a zarazem najcenniejszym certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych produktów oraz wysoki poziom obsługi klienta jest zadowolenie naszych zleceniodawców oraz rekomendacje, które od nich otrzymujemy.

Rzetelność Filmar Group znajduje potwierdzenie w licznych certyfikatach, zarówno z dziedziny finansów, jak i innych obszarów działalności firmy

  • Jesteśmy terminowym płatnikiem – wszystkie należności, zarówno płatności dla dostawców, jak i należności względem urzędów są regulowane w przewidzianym terminie.
  • Jesteśmy terminowym sprawozdawcą – każda firma podlega obowiązkowi sprawozdawczemu, który powinna terminowo i regularnie wypełniać.
  • Mamy potwierdzoną stabilność finansową – wieloletnia obecność na rynku, terminowe regulowanie należności oraz wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego sprawia, że nasi potencjalni klienci i partnerzy biznesowi mogą zweryfikować naszą wiarygodność w odpowiednich instytucjach.
  • Korzystamy tylko z surowców pochodzących z legalnych źródeł, co szczególnie ważne jest w przypadku surowców pochodzących z natury, takich jak papier.
Certyfikaty
Certyfikat Wiarygodności BiznesowejCertyfikat Wiarygodności Biznesowej

Certyfikat nadawany jest po ocenie wiarygodności i stabilności firmy, przygotowywanej przez analityków firmy certyfikującej. Wystawiany jest na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu International Payment Monitor, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych


 

Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2015Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2015

Certyfikacja standardu zarządzania jakością ISO 9001 daje pewność, że nasza firma spełnia wymogi prawne oraz wymogi klientów. Certyfikat ten wskazuje na zgodność z międzynarodowymi standardami zarządzania jakością. ISO 9001 uwiarygadnia naszą firmę jako dostawcę wysokiej jakości produktów przy składaniu ofert przetargowych w oczach oferentów: firm, przedsiębiorstw, instytucji. 

Certyfikat FSCCertyfikat FSC®

Forest Stewardship Council® (FSC®) jest niezależną organizacją pozarządową, w jej skład wchodzą: organizacje ochrony środowiska, organizacje handlowe, leśnicy, przedstawiciele branży drzewnej, ludność rdzenna i jednostki certyfikujące. Organizacja jest jedną z najbardziej uznanych na całym świecie grup promujących standardy certyfikacji leśnej, a w tym legalność i proekologiczność wykorzystywanych do produkcji surowców. 
Zapytaj o produkty z certyfikatem FSC®.


 

Patenty
znak towarowy FILBAG

Rejestracja znaku towarowego FILBAG


 znak towarowy FILMAR BUBBLE MAILERS

Rejestracja znaku towarowego FILMAR BUBBLE MAILERS


znak towarowy FILMAR

Rejestracja znaku towarowego FILMAR


Nagrody
Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu

Filamr Group Sp. z o.o. w Warszawie wyróżniona w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.


 

Najbardziej Dynamiczna Spółka

Najbardziej Dynamiczna Spółka

Wśród wyróżnionych firm są przedsiębiorstwa oferujące innowacyjne produkty i usługi, a także takie, które inwestują w rozwój i modernizację swojej spółki. Zestawienie obejmuje firmy z różnych branż,
o zróżnicowanych przychodach ze sprzedaży.