Choose your language:

Nowe unijne przepisy ws. opakowań wysyłkowych: rewolucja dla e-commerce?

Każdego roku przeciętny Europejczyk generuje aż 180 kg odpadów opakowaniowych. Zakupy online wciąż zyskują na popularności, przez co ilość odpadów opakowaniowych stale rośnie. Dlatego w ostatnim czasie Unia Europejska podjęła zdecydowane kroki w celu rozwiązania tego problemu, wprowadzając szereg nowych regulacji mających na celu ochronę środowiska. W tym artykule omówimy, w jaki sposób nowe unijne przepisy wpłyną na branżę opakowań wysyłkowych i zrewolucjonizują sektor e-commerce w najbliższych latach…

W tym artykule:

 1. Unia Europejska staje do walki z odpadami opakowaniowymi
 2. Ilość odpadów opakowaniowych wciąż rośnie
 3. Nowe unijne regulacje dot. opakowań wysyłkowych wyznaczają zrównoważony kierunek rozwoju
 4. Dyrektywa UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zrewolucjonizuje branżę opakowań wysyłkowych i cały sektor e-commerce
 5. Nie tylko opakowania: UE chce ograniczyć emisje w transporcie morskim i chronić lasy
 6. Unia Europejska wyznaczyła ambitne cele obniżenia emisji w transporcie morskim  
 7. UE przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie wylesiania: zdecydowany krok w ochronie klimatu i bioróżnorodności   
 8. Pierwszy pakiet rozwiązań z Planu Działania na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym wchodzi w życie
 9. Nowe regulacje UE ws. opakowań: wyzwanie czy szansa dla e-commerce?
 10. Nowe wskaźniki recyklingu w opakowaniach wysyłkowych
 11. Zapotrzebowanie na opakowania wielokrotnego użytku będzie rosło
 12. Ekologiczne koperty wysyłkowe jako złoty standard zrównoważonego pakowania i wysyłki
 13. Odpowiedzialna gospodarka leśna kluczem do zrównoważonych opakowań wysyłkowych
 14. Opakowania nadające się do recyklingu to przyszłość – dołącz do niej już dziś!

Unia Europejska staje do walki z odpadami opakowaniowymi

Poszukując nowych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska i klimatu, europejscy przywódcy zajęli ostatnio twarde stanowisko, wprowadzając szereg nowych przepisów mających na celu ochronę naszej planety. Większość z tych inicjatyw to elementy Europejskego Zielonego Ładu, długoterminowej strategii wzrostu opracowanej przez Komisję Europejską w 2020 roku, której ambitnym celem jest przekształcenie Europy w pierwszy neutralny klimatycznie kontynent już w 2050 roku.

W lutym 2021 r. Parlament Europejski przyjął jeden z najważniejszych elementów Europejskiego Zielonego Ładu – Nowy Plan Działania na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego (CEAP), domagając się podjęcia dodatkowych działań w celu osiągnięcia do 2050 r. gospodarki neutralnej pod kątem emisji dwutlenku węgla, wolnej od toksycznych substancji i w pełni dostosowanej do modelu obiegu zamkniętego.

U podstaw tych regulacji leży wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 i zapotrzebowania na zasoby. Niemniej, oczywistym wydaje się, że wiele gałęzi gospodarki będzie musiało wprowadzić znaczące zmiany, aby dostosować się do nowych, proekologicznych wymogów.

Jako że branża opakowań wysyłkowych odgrywa istotną rolę w procesie degradacji środowiska i przyczynia się do zmian klimatycznych, UE aktywnie weryfikuje i wprowadza nowe regulacje mające na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi tego sektora na naszą planetę. Wśród proponowanych zmian znalazły się m.in. nowelizacja dyrektywy UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, porozumienie w sprawie czystszych paliw morskich oraz ambitna ustawa o przeciwdziałaniu deforestacji.

Ilość odpadów opakowaniowych wciąż rośnie

Produkcja opakowań jest jednym z głównych pochłaniaczy surowców pierwotnych – aż 40% wszystkich tworzyw sztucznych i 50% papieru w UE przeznaczanych jest na opakowania. Ciągły rozwój branży e-commerce tylko pogłębia tę zależność, sprawiając, że znalezienie rozwiązania dla problemu negatywnego wpływu branży opakowaniowej na środowisko staje się kwestią kluczową. Prognozuje się bowiem, że przy braku odpowiednich działań, do 2030 r. w UE nastąpi aż 19-procentowy wzrost ilości odpadów opakowaniowych i alarmujący, 46-procentowy, wzrost ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

Dostrzegając tą naglącą sytuację, w listopadzie 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWD), który ma na celu rozwiązanie tego problemu u jego źródeł.

Zdjęcie: Lara Jameson, Pexels

Nowe unijne regulacje dot. opakowań wysyłkowych wyznaczają zrównoważony kierunek rozwoju

Głównym celem dyrektywy PPWD, będącej częścią Europejskiego Zielonego Ładu i Nowego Planu Działania na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, jest zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych o 15% do 2040 r. (w przeliczeniu na mieszkańca kraju członkowskiego, w porównaniu do 2018 r.). Aby osiągnąć ten cel, wyznaczono trzy główne kierunki:

 • Po pierwsze, nacisk położono na zapobieganie generowaniu nowych odpadów opakowaniowych poprzez ograniczenie ich ilości, ograniczenie zbędnych opakowań oraz promowanie alternatywnych opakowań wielokrotnego użytku i wielokrotnego napełniania.
 • Po drugie, strategia ma na celu także wzmocnienie wysokiej jakości recyklingu („zamykanie obiegu”) poprzez zagwarantowanie, że do 2030 r. wszystkie opakowania na unijnym rynku będą nadawały się do recyklingu w rentowny sposób.
 • Wreszcie, strategia obejmuje także zmniejszenie zależności od surowców pierwotnych i ustanowienie prężnego rynku surowców wtórnych, poprzez wdrożenie wiążących celów zwiększających wymagany poziom wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań.

Zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą PPD, do końca 2024 r. wszystkie kraje członkowskie UE powinny wdrożyć „systemy odpowiedzialności producenckiej” obejmujące wszystkie opakowania. Ponadto PPWD nakreśla ambitne cele w zakresie recyklingu: dążenie do tego, aby już w 2025 roku 65% wszystkich opakowań było poddawanych recyklingowi, a następnie zwiększenie tego wskaźnika do 70% do 2030 roku. W przypadku tworzyw sztucznych wyznaczone cele to odpowiednio 50% i 55%, natomiast w przypadku papieru i tektury – 75% i 85%.

Dyrektywa UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zrewolucjonizuje branżę opakowań wysyłkowych

Obecnie (lipiec 2023 r.) propozycja tej nowelizacji została przekazana do rozpatrzenia zarówno Parlamentowi Europejskiemu, jak i Radzie. Po jej uchwaleniu państwa członkowskie będą zobligowane do zmiany ustawodawstwa krajowego.

Warto podkreślić, że dyrektywy takie jak PPWD są wiążące w zakresie zamierzonych rezultatów, ale każde państwo członkowskie wybiera sposób ich osiągnięcia na poziomie krajowym. Nie ulega jednak wątpliwości, że gdy zmiany te wejdą w życie, wiele biznesów w całej Unii będzie zmuszonych do wprowadzenia daleko idących zmian w swoich założeniach i sposobie działania.

Chociaż przepisy te są kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu (EGD), skierowanym w szczególności do sektorów opakowań wysyłkowych i handlu internetowego, jest to tylko jeden z wielu instrumentów prawnych, które mają zachęcać i wymagać od tych branż przyjęcia bardziej zrównoważonych praktyk w najbliższej przyszłości.

Nie tylko opakowania: UE chce ograniczyć emisje w transporcie morskim i chronić lasy

Unia Europejska wyznaczyła ambitne cele obniżenia emisji w transporcie morskim

W kolejnym kroku w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości, pod koniec marca 2023 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim. Szacuje się, że w 2021 roku transport morski, stanowiący fundament funkcjonowania branży e-commerce, był odpowiedzialny za 3-4% od całkowitych emisji CO2 Unii Europejskiej.

Nowe przepisy, mające na celu zdecydowaną walkę z emisjami ze statków, wyznaczają ambitne cele stopniowego zmniejszania intensywności emisji gazów cieplarnianych z paliw wykorzystywanych przez sektor transportu morskiego: o 2% w 2025 r. do nawet 80% do 2050 r.

Zdjęcie: Martin Damboldt, Pexels

Aby spełnić te rygorystyczne cele w zakresie redukcji emisji, każdy aspekt łańcucha dostaw będzie wymagał gruntownego przeglądu. Zaliczają się do tego również rozwiązania opakowaniowe. Dobrym punktem wyjścia jest zastąpienie tradycyjnych pudeł z tektury falistej bardziej ekologicznymi opakowaniami kurierskimi, takimi jak foliopaki Co-Ex Filbag firmy FILMAR. Foliopaki kurierskie zajmują mniej miejsca podczas transportu, umożliwiając wysyłkę większej ilości towarów. Optymalizując przestrzeń i, co za tym idzie, ilość emisji, branża wysyłkowa może przyjąć swoją część odpowiedzialności za kształtowanie bardziej zrównoważonego jutra.

W miarę jak Europa stara się osiągnąć ambitne cele redukcji emisji w transporcie wodnym, coraz bardziej oczywistym staje się, że skuteczne rozwiązanie problemu emisji będzie międzysektorowe i interdyscyplinarne. Dlatego właśnie Unia Europejska zajęła się także kwestią postępującej deforestacji (wylesiania). Wylesianie to palący problem związany z emisjami, ponieważ lasy odgrywają kluczową rolę w kompensowaniu emisji CO2.

UE przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie wylesiania: zdecydowany krok w ochronie klimatu i bioróżnorodności

Szacuje się, że w ciągu ostatnich 30 lat w wyniku wylesiania na świecie utracony został obszar większy niż cała Unia Europejska, przy czym konsumpcja w samej UE spowodowała około 10% tych strat. Te alarmujące dane wymagają podjęcia natychmiastowych działań, dlatego Parlament Europejski przyjął nowe przepisy mające na celu zwiększenia zaangażowania UE w walkę ze zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności. Nowe unijne rozporządzenie w sprawie wylesiania weszło w życie 30 czerwca 2023 roku.

Zdjęcie: Pok Rie, Pexels

Nowe prawo, mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochronę bioróżnorodności, nakłada na firmy obowiązek zagwarantowania, że produkty sprzedawane przez nie w UE nie przyczyniły się do deforestacji lub degradacji lasów. Przepisy te obejmują szeroką gamę towarów, w tym m.in. bydło, kakao, kawę, olej palmowy, soję i drewno, a także przedmioty wyprodukowane przy użyciu tych towarów. Podczas dyskusji europosłowie rozszerzyli zakres tego wykazu o kauczuk, węgiel drzewny, produkty z papieru z nadrukiem i różne pochodne oleju palmowego.

W ramach wprowadzonych przez ustawę wymogów, wszystkie firmy sprzedające na wspólnym rynku będą teraz zobowiązane do przeprowadzania audytów i wydawania deklaracji due diligence dotyczących ich procesów produkcyjnych w aspekcie przeciwdziałania deforestacji W przypadku firm produkujących towary „wtórne” przy użyciu któregokolwiek z wymienionych produktów, ich sprzedaż w UE będzie dozwolona tylko wtedy, gdy również ich dostawcy dostarczą odpowiednie oświadczenia.

Jako firma dysponująca certyfikatem Forest Stewardship Council (FSC) dla wszystkich naszych produktów opakowaniowych wykonanych z papieru, cieszymy się, że UE narzuca podobne standardy pozostałym przedsiębiorstwom. Ten wspólny wysiłek niewątpliwie przyczyni się do rozwiązania kwestii nieodpowiedzialnej gospodarki leśnej i wytyczy ścieżkę ku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Pierwszy pakiet rozwiązań z Planu Działania na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym wchodzi w życie

Zgodnie z unijnym celem neutralności klimatycznej do 2050 r., w marcu 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała pierwszy pakiet środków mających na celu przyspieszenie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Opierając się na wprowadzonym rok wcześniej Nowym Planie Działania na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, propozycje te obejmują szereg różnych aspektów, takich jak promowanie zrównoważonych produktów, zachęcanie konsumentów do stosowania ekologicznych praktyk, przegląd regulacji dotyczących budownictwa czy opracowanie strategii na rzecz zrównoważonych tekstyliów.

Jedna z propozycji, która ma bezpośredni wpływ na branżę wysyłkową i opakowaniową, obejmuje wdrożenie bardziej rygorystycznych zasad recyklingu i ustanowienie wiążących celów w zakresie wykorzystania materiałów i wskaźnika konsumpcji. Obecnie (lipiec 2023 r.) posłowie wezwali Komisję Europejską do zaproponowania wiążących wskaźników zawartości materiałów pochodzących z recyklingu dla poszczególnych produktów i/lub sektorów. Biorąc pod uwagę silną motywację Unii w zakresie przeglądu i nowelizacji przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju, wydaje się, że zatwierdzenie takich wskaźników nie jest konieczne.

Częścią zeszłorocznego pakietu jest również projekt nowych przepisów mających na celu wzmocnienie pozycji konsumentów w procesie zielonej transformacji. Przepisy te mają na celu zagwarantowanie konsumentom dostępu do bardziej szczegółowych i przystępniejszych informacji na temat wpływu kupowanych przez nich produktów na środowisko, oraz zapewnienie im lepszej ochrony przed praktykami tzw. greenwashingu.

Nowe regulacje UE ws. opakowań: wyzwanie czy szansa dla e-commerce?

Unia Europejska jest zdeterminowana, aby zmierzyć się z rosnącą ilością odpadów opakowaniowych i wprowadzić sektor opakowań na ścieżkę neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wiąże się to z popularyzowaniem opakowań wielokrotnego użytku, ograniczeniem nadmiernego pakowania produktów i wprowadzeniem przejrzystych, ustandaryzowanych etykiet recyklingowych. Zwiększenie potencjału recyklingowego i ograniczenie wykorzystania materiałów pierwotnych będzie stanowić istotny krok w stronę bardziej ekologicznej przyszłości.

W związku z tym, że proponowana nowelizacja dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych znajduje się obecnie w rękach współprawodawców, firmy mają teraz czas, by przygotować się do realizacji jej celów.

Nowe wskaźniki recyklingu w opakowaniach wysyłkowych

Jeden z kluczowych środków PPWD obejmuje zagwarantowanie, że opakowania produktów sprzedawanych na wspólnym rynku będą nadawały się do recyklingu w ekonomicznie opłacalny sposób. Cele wskaźników na 2030 rok ustalono na poziomie 70% dla wszystkich materiałów, 55% dla tworzyw sztucznych i 85% dla papieru i tektury. Wszystkie nowe opakowania z tworzyw sztucznych będą także podlegały obowiązkowym wskaźnikom dot. poziomu zawartości materiałów pochodzących z recyklingu. W rezultacie wszyscy producenci opakowań będą musieli dostosować swoje projekty i technologię produkcji.

W FILMAR przyjęliśmy własne zobowiązania dotyczące recyklingu na długo przed pojawieniem się propozycji nowelizacji dyrektywy PPWD. Niedawno ulepszyliśmy nasze koperty bąbelkowe, aby były jeszcze bardziej ekologiczne. Wcześniej produkowane w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu, obecnie składają się w 70% z materiałów pochodzących z recyklingu (papier i plastik) – osiągając cel zamierzony w dyrektywy PPWD na 2030 r. z 7-letnim wyprzedzeniem!

Odkryj nasze przyjazne środowisku koperty bąbelkowe Classic i Extra Strong tutaj.

Zapotrzebowanie na opakowania wielokrotnego użytku będzie rosło

Aby promować stosowanie opakowań wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania, które znacznie spadło w ciągu ostatnich dwóch dekad, firmy będą musiały dostarczać konsumentom określony procent swoich produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania.

Chociaż nie wiadomo jeszcze, na które sektory cel ten będzie miał największy wpływ, nie ma wątpliwości, że rosnące zapotrzebowanie na opakowania wielokrotnego użytku i wielokrotnego napełniania zmieni rynek i wpłynie na krajobraz najczęściej używanych produktów opakowaniowych.

Nasze opakowania kurierskie wielokrotnego zamknięcia oferują wygodny i wytrzymały system ponownego zamykania, co czyni je bardziej zrównoważonym i wygodnym wyborem dla firm e-commerce.

Ekologiczne koperty wysyłkowe jako złoty standard zrównoważonego pakowania i wysyłki

W miarę dążenia Europy do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie redukcji emisji, praktyki wysyłkowe również ulegną znaczącym zmianom. Innowacyjne rozwiązania, których przykładem są ekologiczne opakowania polietylenowe FILMAR, prawdopodobnie zastąpią tradycyjne opakowania z tektury falistej.

Dzięki zastosowaniu foliopaków kurierskich, które zajmują mniej miejsca, wysyłka towarów staje się bardziej wydajna, co prowadzi do znacznych oszczędności kosztów i emisji podczas transportu – a wraz z nowymi standardami dotyczącymi emisji w transporcie morskim, foliopaki kurierskie prawdopodobnie staną się najlepszym, najbardziej zrównoważonym rozwiązaniem dla firm produkujących towary transportowane statkami.

Odpowiedzialna gospodarka leśna kluczem do zrównoważonych opakowań wysyłkowych

Przestrzeganie zasad odpowiedzialnej gospodarki leśnej stanie się kluczowym elementem produkcji zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Certyfikacja niezależnych, godnych zaufania organizacji, takich jak Forest Stewardship Council (FSC) lub Sustainable Forestry Initiative (SFI), gwarantuje, że materiały opakowaniowe pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

Certyfikat FSC® jest jedynym oznakowaniem ekologicznym, które gwarantuje, że zarówno papier, jak i tektura oraz masa celulozowa wykorzystywane w produkcji danego towaru zostały pozyskane w sposób zrównoważony – dlatego jesteśmy tak dumni z posiadania certyfikatu FSC.

Odkryj nasze koperty wysyłkowe z certyfikatem FSC!

Opakowania nadające się do recyklingu to przyszłość – dołącz do niej już dziś!

Europejski Zielony Ład to wciąż projekt w toku – niektóre regulacje zostały już przyjęte, a inne są negocjowane w momencie pisania tego artykułu. Jedno jest pewne – proekologiczne i prośrodowiskowe regulacje to przyszłość, a wiele branż, w tym producenci opakowań i branża e-commerce, będzie musiało szybko dostosować się do nowych, rygorystycznych standardów i celów.

W FILMAR już dawno temu zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu już teraz realizujemy wiele celów Europejskiego Zielonego Ładu. Naszym docelowym założeniem jest produkcja opakowań wysyłkowych nadających się do recyklingu w 100% oraz osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej naszych operacji i nieustannie dążymy do realizacji tej wizji.

Jesteśmy dumni z tego, że możemy zaoferować naszym klientom zróżnicowaną gamę ekologicznych produktów, które przyczyniają się do ochrony naszej planety. Odkryj nasze trwałe koperty bąbelkowe, wykonane w 70% z materiałów pochodzących z recyklingu i papieru z certyfikatem FSC, oraz nasze opakowania kurierskie, teraz wykonane w 80% z materiałów pochodzących z recyklingu, które nie tylko oszczędzają przestrzeń i pieniądze, ale także pomagają zmniejszyć emisje podczas transportu! A dla wszystkich produktów, które wymagają dodatkowej warstwy ochronnej proponujemy folię bąbelkową pochodzącą w 50% z recyklingu i w pełni nadającą się do recyklingu.

Dołącz do nas i wspólnie kreujmy bardziej zieloną przyszłość! Wybierz nasze certyfikowane ekologiczne koperty już dziś i pokaż swoim klientom, że zależy Ci na środowisku: